TERMENI ȘI CONDIȚII

1. PREAMBUL

Secțiunea „Termeni și Condiții” este adresată persoanelor fizice sau juridice care utilizează site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro (denumiți în continuare, utilizatori) și cuprinde informații privind practicile Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin de prestare a serviciilor specifice, de contractare, de stabilire și plată a onorariului, de anulare a unei programări, de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal.

Vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile cuprinse în prezenta secțiune pentru utilizarea conștientă și informată a acestui site.

Site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro este proprietatea Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin și a fost conceput în principal pentru prezentarea unor date și informații cu privire la personalitatea avocatului titular, la activitatea sa profesională, publicistică și de cercetare. De asemenea, site-ul este destinat și pentru informarea publicului larg cu privire la actualitatea juridică și legislativă, dar și interacțiunii cu persoane interesate de anumite problematici în domeniul dreptului penal. Totuși, având în vedere necesitatea păstrării distanței sociale impusă de criza medicală de la nivel național și mondial, dar și necesitatea asigurării unui acces mai facil la serviciile juridice specifice profesiei de avocat, în condițiile accelerării procesului de digitalizare instituțională, site-ul a fost prevăzut și cu funcționalități digitale de programare prealabilă și prestare a unor servicii de consultanță juridică la distanță, cu plata online, în avans, prin utilizarea cardului bancar, dar și prin transfer bancar sau prin link de plată.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin prestează servicii de consultanță juridică, în mediul online, prin mijlocirea site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro și a platformei digitale Conson (www.conson.ro), în scris sau verbal (audio-video), utilizând dispozitive specifice (computer, laptop, tabletă, telefon mobil). Serviciile de consultanță vizează exclusiv domeniul dreptului penal și se acordă după o programare prealabilă, contracost, în schimbul unui onorariu ce se plătește integral în avans, online, utilizându-se cardul bancar. Programarea serviciilor se efectuează prin intermediul aceleași platforme – platforma digitală Conson pune la dispoziție un sistem integrat pentru programări și sesiuni video, contribuind la buna organizare a activităților profesionale.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin prestează servicii de consultanță juridică și în mediul fizic, la birou, după programarea prealabilă și plata onorariului în condițiile arătate mai sus, fără însă să încurajeze această modalitate de consultanță. Dacă programarea se face prin alte mijloace decât platforma Conson, plata onorariului se efectuează integral, în avans, prin transfer bancar ori prin intermediul unui link de plată trimis clientului prin sms sau e-mail. În acest caz, serviciile de consultanță se acordă la punctul de lucru din Mun. București, Str. C.A. Rosetti Nr. 17, Sector 2.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin poate prelua programări și acorda servicii de consultanță juridică în scris sau verbal (audio-video) și prin alte mijloace decât platforma Conson, utilizând platforme similare sau aplicații social-media, caz în care plata onorariului se efectuează integral, în avans, în următoarele modalități: prin transfer bancar; prin intermediul unui link de plată trimis clientului prin sms sau e-mail; în condițiile de plată specifice platformelor respective.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin acordă consultanță juridică și telefonic sau prin e-mail, în scris, cu programare prelabilă și cu plata integrală în avans, prin transfer bancar sau prin intermediul unui link de plată trimis clientului prin sms sau e-mail. În cazuri urgente, nu mai este necesară o programare prealabilă, însă plata onorariului trebuie efectuată în aceleași condiții.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin prestează servicii juridice în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutului profesiei de avocat, Codului deontologic al avocatului român și Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană. Titularul cabinetului este domnul Eduard A. Constantin, avocat în cadrul Baroului București – barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.).

Forma de exercitare a profesiei este cabinet individual de avocat, iar denumirea în acte este „Constantin Eduard – Cabinet de Avocat”, cu sediul în Mun. București, Drumul Pădurea Neagră Nr. 19-85, Bl. 25 B16, Parter, Ap. 03, Sector 1, CIF 27035337, Tel. 0726 585 872, E-mail office@avocat-eduardconstantin.ro – în relațiile oficiale, se pot folosi și denumirile „Cabinet de Avocat Constantin Eduard” sau „Cabinet de Avocat Eduard Constantin”.

Denumirea „Cabinet de Avocat Eduard A. Constantin” are numai un caracter comercial, fiind parte a unei mărci și are aceeași identitate cu denumirile „Constantin Eduard – Cabinet de Avocat”, „Cabinet de Avocat Constantin Eduard” sau „Cabinet de Avocat Eduard Constantin”. În conținutul site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro se folosește denumirea „Cabinet de Avocat Eduard A. Constantin”, în acord cu linia de brand comercial și pentru diferențierea numelui avocatului titular de numele identice ale altor avocați, evitându-se astfel eventuale confuzii.

Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome. În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. (art. 2 din Legea nr. 51/1995).

Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, activitatea avocatului se realizează prin:

a)consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

b)asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c)redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

d)asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
e)apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;

f)activităţi de mediere;

g)activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;

h)stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

i)activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de asistenţă juridică;

j)activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat;

k)orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

Potrivit art. 3 alin. 2 din Legea nr. 51/1995, toate activitățile de mai sus se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.

2. POLITICA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prin intermediul site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro și prin platforma digitală Conson, Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin ține evidența programărilor prealabile efectuate de către clienți și prestează servicii de consultanță juridică la distanță (online), în scris sau verbal (audio-video), în domeniul dreptului penal. Serviciile programate se plătesc online, în avans, cu cardul bancar (VISA/Mastercard), prin intermediul platformei financiare Netopia Payments.

Serviciile programate prin alte mijloace decât platforma digitală Conson se plătesc în avans, prin transfer bancar sau prin link de plată generat de platforma financiară Netopia Payments.

Potrivit art. 89 din Statutul profesiei de avocat, consultaţiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, precum:

a)redactarea şi/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;

b)elaborarea de opinii legale;

c)elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;

d)elaborarea proiectelor de acte normative;

e)participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;

f)orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Consultanță juridică la distanță prin platforma Conson

Pentru ca utilizatorul să beneficieze de serviciul de consultanță la distanță, în mediul online, poate accesa unul dintre următoarele butoane, care fac legătura cu platforma digitală Conson: butonul „consultanță online”; butonul „programează-te”; butonul „contactează-ne”; butonul aferent bannerului „programează-te online”.

Ulterior, utilizatorul trebuie să parcurgă următoarele etape:

1.Alege categoria de consultanță dorită, respectiv „Consultanță Online”, accesează platforma digitală Conson și completează rubricile specifice cu datele personale;

2.Programează serviciul selectând data și ora, în funcție de disponibilitate;

3.Plătește integral onorariul, online, utilizând cardul bancar (VISA/Mastercard), prin intermediul platformei financiare Netopia Payments.

După finalizarea plății, clientul primește prin e-mail factura, detaliile programării și link-ul de acces la sesiunea video dedicată consultanței. Programarea se confirmă și de către reprezentantul cabinetului pe cale telefonică, urmând să se procedeze în cel mai scurt timp la îndeplinirea formalităților necesare pentru contractarea serviciului de consultanță. Astfel, în vederea încheierii contractului de asistență juridică, reprezentantul cabinetului va trimite către client nota de informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR), la adresa de e-mail indicată în formularul platformei Conson, ce va fi printată, completată și semnată, scanată/fotografiată și apoi retrimisă de către acesta, împreună cu actul de identitate și toate documentele necesare pregătirii consultanței, la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în cel mai scurt timp. După primirea notei de informare și a celorlalte documente, reprezentantul cabinetului trimite clientului contractul de asistență juridică, la aceeași adresa de e-mail, care va fi printat, semnat, scanat/fotografiat și retrimis de către acesta la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în aceeași zi, până la ora 19:00 – contractul se consideră valabil încheiat la data și ora primirii pe adresa de e-mail a cabinetului, având semnătura clientului. Contractul de asistență juridică se încheie cu cel puțin 2 ore înainte de ora programată.

La data și ora programată, clientul are obligația să se conecteze la sesiunea video dedicată consultanței prin accesarea link-ului primit. Consultanța se acordă exclusiv în domeniul dreptului penal și durează 60 de minute (o oră). În caz excepțional, sesiunea poate continua cu acordul clientului, onorariul fiind suplimentat în mod corespunzător – plata se efectuează după finalizarea sesiunii, prin transfer bancar sau prin link de plată generat de Netopia Payments.

Consultanță juridică la birou cu programare prin platforma Conson

Pentru ca utilizatorul să programeze online un serviciu de consultanță în mediul fizic, la birou, poate accesa unul dintre următoarele butoane, care fac legătura cu platforma digitală Conson: butonul „consultanță online”; butonul „programează-te”; butonul „contactează-ne”; butonul aferent bannerului „programează-te online”.

Ulterior, utilizatorul trebuie să parcurgă următoarele etape:

1.Alege categoria de consultanță dorită, respectiv „Consultanță Birou”, accesează platforma digitală Conson și completează rubricile specifice cu datele personale;

2.Programează serviciul selectând data și ora, în funcție de disponibilitate;

3.Plătește integral onorariul, online, utilizând cardul bancar (VISA/Mastercard), prin intermediul platformei financiare Netopia Payments.

După finalizarea plății, clientul primește prin e-mail factura și toate detaliile programării. Programarea se confirmă și de către reprezentantul cabinetului pe cale telefonică, urmând să se procedeze în cel mai scurt timp la îndeplinirea formalităților necesare pentru contractarea serviciului de consultanță. Astfel, în vederea încheierii contractului de asistență juridică, reprezentantul cabinetului va trimite către client nota de informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR), la adresa de e-mail indicată în formularul platformei Conson, ce va fi printată, completată și semnată, scanată/fotografiată și apoi retrimisă de către acesta, împreună cu actul de identitate și toate documentele necesare pregătirii consultanței, la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în cel mai scurt timp. După primirea notei de informare și a celorlalte documente, reprezentantul cabinetului trimite clientului contractul de asistență juridică, la aceeași adresa de e-mail, care va fi printat, semnat, scanat/fotografiat și retrimis de către acesta la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în aceeași zi, până la ora 19:00 – contractul se consideră valabil încheiat la data și ora primirii pe adresa de e-mail a cabinetului, având semnătura clientului. Contractul de asistență juridică se încheie cu cel puțin 2 ore înainte de ora programată.

La data și ora programată, clientul are obligația să se prezinte la biroul din Mun. București, Str. C.A. Rosetti Nr. 17, Sector 2. Consultanța se acordă exclusiv în domeniul dreptului penal și durează 60 de minute (o oră). În caz excepțional, sesiunea de consultanță poate continua cu acordul clientului, onorariul fiind suplimentat în mod corespunzător – plata se efectuează după finalizarea sesiunii, în numerar, prin transfer bancar sau prin link de plată generat de Netopia Payments.

3. POLITICA DE CONTRACTARE

Contractul de asistență juridică se încheie în condițiile art. 28 alin. 1, 2 din Legea 51/1995 coroborat cu art. 108, art. 121-126 din Statutul profesiei de avocat.

Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activităţi specifice profesiei se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă între avocat şi client ori mandatarul acestuia.

Contractul de asistenţă juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii şi dobândeşte dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţă al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.

Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat şi prin orice mijloc de comunicare la distanţă. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinţă între avocat şi client. Se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă de încheierea contractului la una dintre următoarele date:

a)data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19,00, se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii;

b)data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contractul de asistenţă juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului.

Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în formă verbală. Contractul în formă scrisă va fi redactat în cel mai scurt timp posibil.

Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

a)datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia;

b)datele de identificare ale clientului: se indică persoana reprezentantului legal, precum şi mandatarul clientului, dacă este cazul;

c)obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1995 ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare şi conservare a patrimoniului clientului;

d)onorariul;

e)atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia;

f)modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client;

g)semnăturile părţilor.

Contractul de asistenţă juridică va fi tipărit în formulare tipizate şi înseriate ce vor conţine sigla U.N.B.R., cea a baroului emitent, denumirea „Uniunea Naţională a Barourilor din România” şi cea a baroului emitent. Seria va avea o componentă literală comună fiecărui barou şi o componentă cifrică formată din 6 cifre, urmată de menţionarea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervată de către barou fiecărei forme de exercitare a profesiei.

Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal formele de exercitare a profesiei pot emite şi utiliza, pe cheltuiala lor şi prin mijloace proprii, formularele menţionate mai sus în mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu şi personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în contractele de asistenţă juridică emise de formele de exercitare a profesiei.
Pentru uzul în raporturile cu clienţii străini, formularele emise în sistem propriu vor putea fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, cu condiţia asigurării corespondenţei depline a traducerii cu modelul de contract cuprins în anexa Statutului. Răspunderea pentru acurateţea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizează formularele emise în sistem personalizat.

Contractul de asistenţă juridică constituie unicul mijloc de probă al raporturilor dintre client şi avocat.

Părţile pot modifica contractul de asistenţă juridică, cu respectarea dispoziţiilor legale și statutului. În acest sens, se va încheia un act adițional la contract.

Contractul de asistenţă juridică învestit cu formulă executorie, în condiţiile legii, constituie titlu executoriu cu privire la restanţele din onorariu şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul clientului.

Procedura de încheiere a contractului la distanță

Contractul de asistență juridică privind serviciile de consultanță programate prin intermediul platformei Conson se va încheia prin mijloace electronice la distanță, respectiv prin e-mail.

În vederea încheierii contractului de asistență juridică, reprezentantul cabinetului va trimite către client nota de informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR), la adresa de e-mail indicată în formularul platformei Conson, ce va fi printată, completată și semnată, scanată/fotografiată și apoi retrimisă de către acesta, împreună cu actul de identitate și toate documentele necesare pregătirii consultanței, la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în cel mai scurt timp. După primirea notei de informare și a celorlalte documente, reprezentantul cabinetului trimite clientului contractul de asistență juridică, la aceeași adresa de e-mail, care va fi printat, semnat, scanat/fotografiat și retrimis de către acesta la adresa de e-mail a cabinetului, office@avocat-eduardconstantin.ro, în aceeași zi, până la ora 19:00 – contractul se consideră valabil încheiat la data și ora primirii pe adresa de e-mail a cabinetului, având semnătura clientului. Contractul de asistență juridică se încheie cu cel puțin 2 ore înainte de ora programată.

Anexa nr. 1 din Statutul profesiei de avocat – Contractul de asistență juridică

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul ……………………………………..

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
Nr. ………………., data …………………………….

Încheiat între:

1.Denumirea formei de exercitare a profesiei: …………………………………… înfiinţată prin Decizia Baroului ……………………….. nr. …………. din …………………, cu sediul în……………………………………………….., având codul fiscal nr. …………………….. şi contul bancar în ………………………………………………………. (lei/euro/dolari SUA/etc. ……………………….) nr. ……………………………………….,deschis la …………………………………………., prin avocat …………………………., în calitate de …………………………………….., pe de o parte, şi
2.Domnul/Doamna ……………………………………………………, domiciliat(ă) în…………………………, în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soţ etc.) …………………………., pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale statutului profesiei de avocat, părţile convin:

Art. 1: Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă ……………………………………………………………………………. (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme de executare, mediere, operaţiuni fiduciare, domicilieri de firme, precum şi orice alte activităţi prevăzute de Lege), pentru clientul cu domiciliul/sediul în ……………………………………………………….
1.2. Alte menţiuni: ………………………………………………………..

Art. 2: Onorariul

2.1. Onorariul convenit este în cuantum de …………………… (lei/euro/dolari SUA/etc……………………………..)
2.2. Alte menţiuni cu privire la onorariu [se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menţionate, moneda de plată, modalităţi de plată etc.]: ……………………………………

Art. 3: Cheltuieli

3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de …………………………………. (lei/euro/dolari SUA/etc. …………………………….).
3.2. Cheltuielile aferente activităţii sus­menţionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

Art. 4: Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.
4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.
4.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor.
4.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conforme informaţiilor pe care
le­a furnizat.
4.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.
4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul al IV lea îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat.

Art. 5: Alte clauze

(În cazul în care serviciile profesionale constau în asistenţă la instanţe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităţi se va menţiona expres numele avocatului desemnat/acceptat de client, precum şi dreptul/interdicţia de substituire a acestuia.)
……………………………………………………..

Art. 6: Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanţă) ……………………………………………………….,astăzi ……………………………., în două exemplare, ambele părţi atestând că un exemplar a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia, iar un exemplar a fost păstrat de către forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub nr. …………………………………………… din …………………………… în registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică.

(Forma de exercitare a profesiei)
Atest data, conţinutul actului şi identitatea semnatarului
prezentului contract, prin avocat
…………….
Semnătura

Client/Reprezentant,
…………….
Actul de identitate
……………
Semnătura

4. POLITICA DE STABILIRE ȘI PLATĂ A ONORARIULUI

Onorariul se stabilește în condițiile art. Art. 30 din Legea nr. 51/1995 coroborat cu art. 127-130 din Statutul profesiei de avocat.

Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale statutului. Onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică, ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.

Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.

Onorariile pot fi stabilite astfel:
a)onorarii orare – onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului;

b)onorarii fixe (forfetare) – onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului;

c)onorarii de succes;

d)onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c).

Pentru serviciul de consultanță juridică programat prin platforma Conson se plătește un onorariu fix, prestabilit. Plata se efectuează online, cu cardul bancar (VISA/Mastercard) prin intermediul platformei financiare Netopia Payments.

Programarea va fi confirmată numai după plata integrală, în avans, a sumei aferente tipului de consultanță selectat (consultanță online/consultanță la birou).

Consultanța durează 60 de minute, afară de cazul când clientul solicită expres prelungirea duratei. Într-o astfel de situație onorariul va fi suplimentat în mod corespunzător, iar plata diferenței se va efectua după finalizarea sesiunii de consultanță, prin transfer sau prin link de plată generat de platforma financiară Netopia Payments.

5. POLITICA DE ANULARE A PROGRAMĂRII

Programarea poate fi anulată oricând de către client prin notificare scrisă, comunicată la adresa de e-mail office@avocat-eduardconstantin.ro. Onorariul va fi restituit integral, dacă anularea intervine înainte de data încheierii contractului în formă scrisă, iar dacă anularea intervine după acest moment sau clientul renunță la contract, onorariul va fi restituit în măsura în care activitatea de consultanță contractată nu s-a realizat – onorariul se restituie prin virament bancar în contul indicat de către client. Clientul poate solicita reprogramarea prin e-mail sau verbal, caz în care nu se mai restituie onorariul.

Programarea poate fi anulată oricând și de către avocat, situație în care onorariul va fi restituit integral, prin virament bancar, în contul indicat de către client.

În cazul în care clientul nu se prezintă la întâlnirea programată, acesta va fi reprogramat sau avocatul va redacta o notă de consultanță ce va fi comunicată clientului la adresa de e-mail indicată. Consultanța scrisă va fi acordată în baza situației de fapt prezentată anterior de client și a documentelor comunicate la adresa de e-mail a cabinetului. În acest caz, onorariul nu se restituie.

Renunțarea la contractul de asistență juridică se aduce la cunoștința celeilalte părți, de asemenea, printr-o notificare scrisă, comunicată la adresa de e-mail.

6. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin își desfășoară activitatea cu respectarea tuturor principiilor de etică și deotologie profesională prevăzute de Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat și Codul deotologic al avocatului.

Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale:
a)principiul legalităţii;

b)principiul libertăţii;

c)principiul independenţei;

d)principiul autonomiei şi descentralizării;

e)principiul păstrării secretului profesional.

Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate.

În activitatea de consiliere avocatul va acţiona cu tact şi răbdare pentru a înfăţişa şi a explica clientului toate aspectele cazului în care îl asistă şi/sau îl reprezintă. Avocatul va căuta să folosească cel mai potrivit limbaj în raport cu starea şi experienţa clientului, pentru ca acesta să aibă o reprezentare corectă şi completă asupra situaţiei sale juridice.

Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul, modalităţile şi finalitatea consilierii, precum şi soluţiile tehnice pe care le va urma pentru a realiza, când este cazul, asistenţa şi reprezentarea clientului.

Consilierea şi reprezentarea unui client îl obligă pe avocat să privească speţa respectivă dintr-o perspectivă proprie şi să acorde clientului sfaturi dezinteresate. Sfătuirea clientului nu se rezumă la expunerea unor prevederi legale, ci va avea în vedere şi consecinţele de ordin moral, economic, social şi politic care ar putea avea relevanţă în situaţia respectivă.

Ori de câte ori clientul propune un demers despre care avocatul apreciază că va avea consecinţe legale negative, acesta va atenţiona clientul cu privire la consecinţe sau, după caz, va putea denunţa contractul de asistenţă juridică.

Avocatul este dator să îşi sfătuiască clientul cu promptitudine, în mod conştiincios, corect şi cu diligență. Probitatea, spiritul de dreptate şi onestitatea avocatului sunt condiţii ale credibilităţii avocatului şi profesiei.

Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, ale statutului şi ale codului deontologic, potrivit crezului său profesional.

Avocatul va oferi clientului o opinie legală onestă cu privire la consecinţele de fapt şi juridice ale cazului investigat, în limitele informaţiilor furnizate de client.
Folosirea de către client a opiniilor şi sfatului avocatului în scopuri ilegale, fără cunoştinţa avocatului care a oferit opinia sau sfatul respective, nu face avocatul responsabil de acţiunea şi scopurile ilegale ale clientului. Avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea conştientă a unui client în activităţi infracţionale.

7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECRETUL PROFESIONAL

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin își desfășoară activitate cu respectarea principiilor privind confidențialitatea și secretul profesional reglementate de Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic al avocatului.

Confidenţialitatea şi secretul profesional garantează încrederea în avocat şi constituie obligaţii fundamentale ale avocatului.

Confidențialitatea

Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate.

Orice comunicare sau corespondenţă profesională între avocaţi, între avocat şi client, între avocat şi organele profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidenţială.

Corespondenţa şi informaţiile transmise între avocaţi sau între avocat şi client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în niciun caz aduse ca probe în justiţie şi nici nu pot fi lipsite de caracterul confidenţial.

Contractul de asistență juridică nu poate fi adus la cunoștința terților decât cu acordul expres al părților, clauzele acestuia fiind confidențiale.

Secretul profesional

Secretul profesional este de ordine publică. Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată.

Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană să divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său şi nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestaţie în privinţa onorariilor convenite, exclusiv pentru necesităţi stricte pentru apărarea sa.

Obligaţia de a păstra secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp. Obligaţia se întinde asupra tuturor activităţilor avocatului, ale asociaţilor săi, ale avocaţilor colaboratori, ale avocaţilor salarizaţi din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alţi avocaţi.

Obligaţia de a păstra secretul profesional revine şi persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei, precum şi salariaţilor săi. Avocatul este dator să le aducă la cunoştinţă această obligaţie.

Obligaţia de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat şi salariaţilor acestora cu privire la informaţiile cunoscute în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin.

Sediul profesional şi celelalte spaţii în care avocatul îşi desfăşoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional.
Secretul profesional vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenţei juridice şi în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidenţialităţii, precum şi orice documente redactate de avocat care conţin sau se fundamentează pe informaţiile ori datele furnizate de client în scopul acordării asistenţei juridice şi a căror confidenţialitate a fost solicitată de client.

În scopul asigurării secretului profesional, avocatul păstrează lucrările numai la sediul profesional sau în spaţiile avizate în acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat şi în locuinţa avocatului.

Actele şi lucrările cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligaţia să se opună percheziţionării domiciliului, a sediului profesional principal, secundar şi a biroului de lucru, precum şi percheziţiei corporale, cu privire la actele sau lucrările cu caracter profesional aflate în locurile sus-menţionate ori asupra sa. Avocatul are obligaţia ca, de îndată, să îl încunoştinţeze despre cele întâmplate pe decanul baroului.

Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.

Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi de la măsura confiscării:

a)înscrisurile care conţin comunicări între avocat şi clientul său;

b)înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.

Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. 2 din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.

8. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită acestei Politici, pentru a întelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www. avocat-eduardconstantin.ro. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le prelucrează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Dreptul de proprietate intelectuală

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, inclusiv asupra articolelor, textelor, fotografiilor, ilustrațiilor, mărcii comerciale (Logo), cu excepția diferitelor platforme sau module ce se află numai în folosința Cabinetului.Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materialele menționate anterior în niciun mod, fără acordul scris al titularului cabinetului.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul scris al titularului cabinetului. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul scris al titularului cabinetului.

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, reprezentat de către avocatul titular, domnul Eduard A. Constantin.

Responsabilul cu protecția datelor

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, ca operator de date cu caracter personal, este reprezentat de avocatul titular, domnul Eduard A. Constantin, în calitate de Responsabil cu protecția datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vizitatorii site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând următoarele date de contact:
Responsabil cu protecția datelor: Eduard A. Constantin

E-mail: office@avocat-eduardconstantin.ro

Telefon: 0726 585 872

Adresă de corespondență: Mun. București, Drumul Pădurea Neagră Nr. 19-85, Bl. 25 B16, Parter, Ap. 03, Sector 1, Cod poștal 014044

Principii privind prelucrarea datelor

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

-Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

-Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

-Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

-Corecte și actualizate;

-Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

-Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele colectate pe baza completării formularelor pentru evaluarea cazului și formularelor pentru programări, integrate în platforma digitală Conson (www.conson.ro), de pe site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro vor fi prelucrate în scopul de a răspunde cererilor dumneavoastră referitoare la problematica descrisă în formular, respectiv de a efectua formalitățile necesare pentru programarea serviciului juridic solicitat, urmând a fi șterse imediat după încetarea interesului legitim, dar nu mai târziu de 15 zile de la realizarea scopului indicat. Datele colectate pe această cale nu vor fi furnizate către alte entități, decât în cazuri excepționale și cu respectarea dispozițiilor legale privind secretul profesional (este puțin probabil ca datele colectate de la utilizatori să fie transferate către alte entități). Pentru încheierea și executarea contractului de asistență juridică se va comunica o notă de informare distinctă, iar datele colectate pot fi folosite și în acest scop, aplicându-se în continuare prevederile din respectiva notă de informare.

În timpul prestării serviciului de consultanță juridică, la distanță (online), prin intermediul mijloacelor electronice/digitale (platform digitală Conson – www.conson.ro), nu se vor înregistra/capta convorbirile sau imaginile video, fiind respectate cu strictețe dispozițiile legale privind secretul profesional.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro, înțelegeți și sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR a Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Prelucrarea datelor de către terți și alte site-uri

Site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro conține link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite decât prezenta Politică. Vă recomandăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale site-urilor respective. Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin nu își asumă responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de părțile terțe.  Procesatorul de plăți (Netopia Payments) colectează pe site-ul său securizat datele utilizatorului final doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor.

Prelucrarea automată de date cookie

Site-ul Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin folosește identificatori de tip Cookie. Vă recomandăm să citiți secțiunea dedicată acestor informații, în pagina pentru Politica Cookie.

Reținerea datelor

Politica Cookie poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Drepturile persoanelor vizate

În legătură cu datele personale prelucrate de Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, persoanele vizate au următoarele drepturi, care trebuie exercitate cu bună-credință, în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane:

-Dreptul de acces la datele prelucrate;

-Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

-Dreptul la restricționarea prelucrării;

-Dreptul la portabilitatea datelor;

-Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

-Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

-Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

-Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor;

-Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Securitatea prelucrării

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin, precum și orice părți terțe care acționează în numele și pe seama Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici, raportat și la dispozițiile legale privind secretul profesional.

Exonerare de răspundere

Site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin. Cabinetul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. De asemenea, Cabinetul nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

9. POLITICA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Litigiile ce rezultă din utilizarea site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro sau din raporturile contractuale dintre avocat și client se soluționează, în principal, pe cale amiabilă. Dacă încercările de soluționare pe cale amiabilă eșuează, atunci litigiile se vor soluționa de către autoritățile judiciare competente sau de către organele profesiei de avocat.

10. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR DIN SECȚIUNEA „TERMENI ȘI CONDIȚII”

Prezenta secțiune poate face obiectul unor modificări periodice de conținut. Prin urmare, vă recomandăm să verificați periodic această pagină.