POLITICA DE PRELUCRARE
A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREAMBUL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită acestei Politici, pentru a întelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www. avocat-eduardconstantin.ro. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le prelucrează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, inclusiv asupra articolelor, textelor, fotografiilor, ilustrațiilor, mărcii comerciale (Logo), cu excepția diferitelor platforme sau module ce se află numai în folosința Cabinetului.Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materialele menționate anterior în niciun mod, fără acordul scris al titularului cabinetului.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul scris al titularului cabinetului. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul scris al titularului cabinetului.

3. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, reprezentat de către avocatul titular, domnul Eduard A. Constantin.

4. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, ca operator de date cu caracter personal, este reprezentat de avocatul titular, domnul Eduard A. Constantin, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vizitatorii site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu Protecția Datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând următoarele date de contact:

Responsabil cu Protectia Datelor: Eduard A. Constantin

E-mail: office@avocat-eduardconstantin.ro

Telefon: 0726 585 872

Adresă de corespondență: Mun. București, Drumul Pădurea Neagră Nr. 19-85, Bl. 25 B16, Parter, Ap. 03, Sector 1, Cod poștal 014044

5. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

-Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

-Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

-Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

-Corecte și actualizate;

-Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

-Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

6. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate pe baza completării formularelor pentru evaluarea cazului și formularelor pentru programări, integrate în platforma digitală Conson (www.conson.ro), de pe site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro vor fi prelucrate în scopul de a răspunde cererilor dumneavoastră referitoare la problematica descrisă în formular, respectiv de a efectua formalitățile necesare pentru programarea serviciului juridic solicitat, urmând a fi șterse imediat după încetarea interesului legitim, dar nu mai târziu de 15 zile de la realizarea scopului indicat. Datele colectate pe această cale nu vor fi furnizate către alte entități, decât în cazuri excepționale și cu respectarea dispozițiilor legale privind secretul profesional (este puțin probabil ca datele colectate de la utilizatori să fie transferate către alte entități). Pentru încheierea și executarea contractului de asistență juridică se va comunica o notă de informare distinctă, iar datele colectate pot fi folosite și în acest scop, aplicându-se în continuare prevederile din respectiva notă de informare. 

În timpul prestării serviciului de consultanță juridică, la distanță (online), prin intermediul mijloacelor electronice/digitale (platform digitală Conson – www.conson.ro), nu se vor înregistra/capta convorbirile sau imaginile video, fiind respectate cu strictețe dispozițiile legale privind secretul profesional.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.avocat-eduardconstantin.ro, înțelegeți și sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR a Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

7. PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI ȘI ALTE SITE-URI

Site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro conține link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite decât prezenta Politică. Vă recomandăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale site-urilor respective. Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin nu își asumă responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de părțile terțe. Procesatorul de plăți (Netopia Payments) colectează pe site-ul său securizat datele utilizatorului final doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor.

8. PRELUCRAREA AUTOMATĂ DE DATE COOKIE

Site-ul Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin folosește identificatori de tip Cookie. Vă recomandăm să citiți secțiunea dedicată acestor informații, în pagina pentru Politica Cookie.

9. REȚINEREA DATELOR

Politica Cookie poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

10. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În legătură cu datele personale prelucrate de Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin, persoanele vizate au următoarele drepturi, care trebuie exercitate cu bună-credință, în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane:

-Dreptul de acces la datele prelucrate;

-Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

-Dreptul la restricționarea prelucrării;

-Dreptul la portabilitatea datelor;

-Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

-Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

-Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

-Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor;
-Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

11. SECURITATEA PRELUCRĂRII

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin, precum și orice părți terțe care acționează în numele și pe seama Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici, raportat și la dispozițiile legale privind secretul profesional.

12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.avocat-eduardconstantin.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Cabinetului de Avocat Eduard A. Constantin. Cabinetul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. De asemenea, Cabinetul nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

13. ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut. Prin urmare, vă recomandăm să verificați periodic această pagină.